Θεραπεία γονιδίων για αιμοφιλία: Πρόοδος προς την ημερομηνία και προκλήσεις που προχωρούν προς τα εμπρός

Θεραπεία γονιδίων για αιμοφιλία: Πρόοδος προς την ημερομηνία και προκλήσεις που προχωρούν προς τα εμπρός

Gollump KL, et αϊ. Γονιδιακή θεραπεία για αιμοφιλία: πρόοδος μέχρι σήμερα και προκλήσεις που προχωρούν. Transfus Apher Sci. 2019 Αυγ 6 [Epub μπροστά από την εκτύπωση].