Προκαταβολές και προκλήσεις για τη γονιδιακή θεραπεία αιμοφιλίας

Προκαταβολές και προκλήσεις για τη γονιδιακή θεραπεία αιμοφιλίας

Batty P, Lillicrap D. Εξελίξεις και προκλήσεις για γονιδιακή θεραπεία αιμοφιλίας.
Ανθρώπινη Μοριακή Γενετική. 2019; 28: R95-R101.