Οι περισσότεροι ασθενείς με αιμορροφιλία δείχνουν θετική στάση για γονιδιακή θεραπεία στη μελέτη

Οι περισσότεροι ασθενείς με αιμορροφιλία δείχνουν θετική στάση για γονιδιακή θεραπεία στη μελέτη

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα