Αποτελέσματα διερευνητικής γονιδιακής θεραπείας σε τεράστια πτώση των ποσοστών αιμορραγίας και χρήση του παράγοντα VIII, Ενημερωμένα δεδομένα δείχνουν

Αποτελέσματα διερευνητικής γονιδιακής θεραπείας σε τεράστια πτώση των ποσοστών αιμορραγίας και χρήση του παράγοντα VIII, Ενημερωμένα δεδομένα δείχνουν

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα