Η γονιδιακή θεραπεία AMT-060 για την αιμορροφιλία Β αποτρέπει αιμορραγία έως 5 χρόνια, σε συνεχείς δοκιμαστικές εκπομπές

Η γονιδιακή θεραπεία AMT-060 για την αιμορροφιλία Β αποτρέπει αιμορραγία έως 5 χρόνια, σε συνεχείς δοκιμαστικές εκπομπές

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα