Η Freeline συγκεντρώνει 120 εκατομμύρια δολάρια για βασική δοκιμή του FLT180a, υποψήφιο για γονιδιακή θεραπεία για αιμοφιλία Β

Η Freeline συγκεντρώνει 120 εκατομμύρια δολάρια για βασική δοκιμή του FLT180a, υποψήφιο για γονιδιακή θεραπεία για αιμοφιλία Β

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα