Το FDA συμφωνεί με τη δοκιμή φάσης 1 του ET3, γονιδιακή θεραπεία για αιμοφιλία Α

Το FDA συμφωνεί με τη δοκιμή φάσης 1 του ET3, γονιδιακή θεραπεία για αιμοφιλία Α

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα