Το BioMarin υποβάλλει αίτηση βιολογικής άδειας στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων για το Valoctocogene Roxaparvovec για τη θεραπεία της αιμοφιλίας A

Το BioMarin υποβάλλει αίτηση βιολογικής άδειας στην Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων για το Valoctocogene Roxaparvovec για τη θεραπεία της αιμοφιλίας A

1η υποβολή αίτησης μάρκετινγκ στις Η.Π.Α. για γονιδιακή θεραπεία που κατευθύνεται σε οποιοδήποτε τύπο αιμορροφιλίας