Η γονιδιακή θεραπεία της BioMarin για αιμορροφιλία Α παραμένει σε καλό δρόμο για έγκριση από τις ΗΠΑ

Η γονιδιακή θεραπεία της BioMarin για αιμορροφιλία Α παραμένει σε καλό δρόμο για έγκριση από τις ΗΠΑ

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα