Η θεραπεία γονιδίων της BioMarin για την αιμορροφιλία Α συνεχίζει να προλαμβάνει την αιμορραγία μετά από τέσσερα χρόνια, δοκιμαστικές εκπομπές

Η θεραπεία γονιδίων της BioMarin για την αιμορροφιλία Α συνεχίζει να προλαμβάνει την αιμορραγία μετά από τέσσερα χρόνια, δοκιμαστικές εκπομπές

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα