Η BioMarin ανακοινώνει θετικά αποτελέσματα δοκιμής γονιδιακής θεραπείας φάσης 3 σε ενήλικες με σοβαρή αιμορροφιλία Α. Η μελέτη συνάντησε όλα τα αρχικά και δευτερεύοντα τελικά σημεία αποτελεσματικότητας σε ένα σύνολο δεδομένων ενός έτους

Η BioMarin ανακοινώνει θετικά αποτελέσματα δοκιμής γονιδιακής θεραπείας φάσης 3 σε ενήλικες με σοβαρή αιμορροφιλία Α. Η μελέτη συνάντησε όλα τα αρχικά και δευτερεύοντα τελικά σημεία αποτελεσματικότητας σε ένα σύνολο δεδομένων ενός έτους