Το AMT-061 αυξάνει τη δραστηριότητα FIX, μειώνει την αιμορραγία στη δοκιμή φάσης 3, εμφάνιση δεδομένων

Το AMT-061 αυξάνει τη δραστηριότητα FIX, μειώνει την αιμορραγία στη δοκιμή φάσης 3, εμφάνιση δεδομένων

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα