Αναφορά 3 ασθενών με αιμοφιλία Β Η γονιδιακή θεραπεία AMT-060 τους έδωσε φυσιολογική

Αναφορά 3 ασθενών με αιμοφιλία Β Η γονιδιακή θεραπεία AMT-060 τους έδωσε φυσιολογική

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα