Συχνότητα, τοποθεσία και φύση των παρεμβολών διανυσμάτων AAV μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση της παράδοσης διαγονιδίου FVIII σε μοντέλο αιμορροφιλίας σκύλου
Στιγμιότυπα από το εικονικό συνέδριο ISTH 2020

Συχνότητα, τοποθεσία και φύση των παρεμβολών διανυσμάτων AAV μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση της παράδοσης διαγονιδίου FVIII σε μοντέλο αιμορροφιλίας σκύλου

Πολ Μπάτι1, Sylvia Fong2, Matteo Franco3, Ειρήνη Γκιλ-Φαρίνα3, Aomei Mo1, Lorianne Harpell1, Christine Hough1, David Hurlbut1, Abbey Pender1, Sofia Sardo Infirri1, Andrew Winterborn4, Manfred Schmidt3 και ο David Lillicrap1

1Τμήμα Παθολογίας και Μοριακής Ιατρικής, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.

2BioMarin Pharmaceutical, Novato, CA, ΗΠΑ.

3GeneWerk GmbH, Χαϊδελβέργη, Γερμανία.

3Υπηρεσίες φροντίδας ζώων, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.

Βασικά σημεία δεδομένων

Ο πίνακας στα αριστερά δείχνει τη δόση, τον ορότυπο καψιδίου, τα επίπεδα FVIII και τον αριθμό των τοποθεσιών ολοκλήρωσης (IS) για τα 8 σκυλιά που περιλαμβάνονται στη μελέτη. Δέκα χρόνια μετά την έγχυση, τα επίπεδα FVIII σε 2 από τα 8 ζώα ήταν <1% και κυμαίνονταν από 2.9% έως 8.6% στα άλλα 6 ζώα. Οι τοποθεσίες ολοκλήρωσης αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας 2 μεθόδους (προσδιορισμός αλληλουχίας εμπλουτισμού στόχου, TES και γραμμική ενίσχυση μεσολαβούμενη PCR, LAM-PCR). Το γράφημα στα δεξιά δείχνει τη σχετική κατανομή του IS για κάθε ζώο.

Το γονιδιωματικό DNA από 2 ηπατικές θέσεις για κάθε ζώο αναλύθηκε για ενσωμάτωση φορέα-γονιδιώματος. Οι μορφές ολοκλήρωσης (φορέα-γονιδίωμα) αντιστοιχούσαν στο 4.6% και οι επισωματικές μορφές (φορέας-φορέας) αντιστοιχούσαν στο 95.4% των μετρήσεων ανάγνωσης. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι φορείς έκφρασης διατηρούσαν κυρίως μια επισωματική μορφή 10+ χρόνια μετά την έγχυση.

Αυτός ο πίνακας δείχνει τις 10 πιο κοινές τοποθεσίες ενσωμάτωσης (χρωμόσωμα, μέγεθος, γονίδιο και τοποθεσία) με βάση τη μέθοδο TES. Με βάση και τις δύο μεθόδους προσδιορισμού αλληλουχίας, οι πιο συνηθισμένοι ιστότοποι ενοποίησης βρέθηκαν κοντά στο KCNIP2, CLIC2, ABCB1 και F8 γονίδια.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαδραστικά Webinars

Διαδραστικά Webinars