Ετοιμότητα HTC: Μια παγκόσμια προοπτική
Ετοιμότητα HTC: Μια διεπιστημονική προοπτική
Θεραπεία γονιδιώματος αιμοφιλίας σε ασθενείς με ιστορικό αναστολέων
Μακροπρόθεσμη Παρακολούθηση μετά από γονιδιακή θεραπεία αιμοφιλίας