Θεραπεία γονιδίων αιμοφιλίας-βασικά συστατικά της κλινικής φροντίδας

Γονιδιακή θεραπεία στην αιμοφιλία: Συμπόσιο χορηγίας APSTH ISTH