Επικοινωνία

Αυτός ο ιστότοπος προορίζεται για επαγγελματίες υγείας

Εάν είστε ασθενής ή φροντιστής, σας συνιστούμε να επισκεφτείτε το Ιστοσελίδα Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αιμοφιλίας.

Συμπληρώστε το απαιτούμενο πεδίο.
Συμπληρώστε το απαιτούμενο πεδίο.