Βιογραφία

αλοκ1

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA, FRCP
Christian Medical College - Vellore, Ινδία

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA. Το FRCP είναι καθηγητής στο Τμήμα Αιματολογίας και επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας βλαστοκυττάρων στο Christian Medical College (CMC), Vellore στην Ινδία. Ο Δρ Srivastava έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση ασθενών με αιμορραγικές διαταραχές για πάνω από 25 χρόνια. Η ομάδα του εργάστηκε εκτενώς για την ανάπτυξη εργαστηριακών μεθόδων και κλινικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες με ιδιαίτερη έμφαση στα ευαίσθητα σε κόστος πρωτόκολλα γενετικής διάγνωσης για μια σειρά κληρονομικών διαταραχών αιμορραγίας, θεραπευτικές αγωγές αντικατάστασης, ειδικά για χειρουργικές επεμβάσεις, και ουσιαστική αξιολόγηση μακροχρόνιων -τελευταία αποτελέσματα. Η επικέντρωσή τους επικεντρώνεται στην καθιέρωση οικονομικά αποδοτικών μοντέλων προφύλαξης καθώς και σε νέες θεραπείες για διαταραχές αιμορραγίας συμπεριλαμβανομένης της γονιδιακής θεραπείας. Διευθύνει την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αιμορροφιλίας (WFH) που έχει οριστεί ως Κέντρο Εκπαίδευσης για την Διεθνή Αιμοφιλία στο CMC, Vellore.

Ο κ. Srivastava προεδρεύει επί του παρόντος της διευθύνουσας επιτροπής της ομάδας εργασίας Αιμοφιλία Ασίας-Ειρηνικού. Διετέλεσε Πρόεδρος της Υποεπιτροπής FVIII / IX της Επιτροπής Επιστημονικής και Τυποποίησης (SSC), της Διεθνούς Εταιρείας Θρόμβωσης και Αιμόστασης (ISTH) από το 2006-2010. Προεδρεύει επί του παρόντος της ομάδας εργασίας της Υποεπιτροπής FVIII / IX της SSC του ISTH για τη γονιδιακή θεραπεία αιμοφιλίας. Υπήρξε μέλος του WFH από το 2002 έως το 2014 και διετέλεσε Αντιπρόεδρος (Ιατρικός) από το 2012 έως το 2014. Είναι πρόεδρος της ομάδας γραφής των κατευθυντήριων γραμμών του WFH για τη διαχείριση της αιμορροφιλίας.

Εικόνα

Please enable the javascript to submit this form

Υποστηρίζεται από εκπαιδευτικές υποτροφίες από τις Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics και uniQure, Inc.

Βασικό SSL