Υποστήριξη

Η ISTH θα ήθελε να ευχαριστήσει τους BioMarin, Pfizer, Inc., Shire, Spark Therapeutics και uniQure, Inc. για την υποστήριξη αυτής της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας