Υποστήριξη ISTH

Η ISTH θα ήθελε να ευχαριστήσει τη BioMarin, την Freeline Therapeutics Limited, την Pfizer Inc., την Shire, την Spark Therapeutics και την uniQure, Inc. για την υποστήριξη αυτής της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας.