Χάρτης πορείας γονιδιακής θεραπείας

Ο Εκπαιδευτικός Χάρτης πορείας της ISTH-καθοδηγητική εκπαίδευση για το μέλλον
Σας προετοιμάζει να απαντήσετε σε αυτές τις κρίσιμες ερωτήσεις

Εικόνα