Συσχετισμένα με αδενοϊό αντισώματα στη βρετανική ομάδα ασθενών με αιμοφιλία
Δοκιμές αιμορροφιλίας στον εικοστό πρώτο αιώνα: Καθορισμός σημαντικών αποτελεσμάτων του ασθενούς