Πολυετής παρακολούθηση της γονιδιακής θεραπείας AAV5-hFVIII-SQ για αιμοφιλία Α

Πολυετής παρακολούθηση της γονιδιακής θεραπείας AAV5-hFVIII-SQ για αιμοφιλία Α

Pasi KJ, et αϊ. Ν Engl J Med. 2020 Jan 2 · 382 (1): 29-40. doi: 10.1056 / NEJMoa1908490.