Προτεραιότητες ασθενών για γονιδιακή θεραπεία: Ανθεκτικότητα και έλεγχος αιμορραγίας

Προτεραιότητες ασθενών για γονιδιακή θεραπεία: Ανθεκτικότητα και έλεγχος αιμορραγίας

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα