Ενισχυμένη δραστικότητα Παράγοντα IX μετά τη χορήγηση του Παράγοντα IX "Padua" AAV5-R338L έναντι του Ανθρώπινου Παράγοντα IX AAV5 WT σε ΝΗΡ

Ενισχυμένη δραστικότητα Παράγοντα IX μετά τη χορήγηση του Παράγοντα IX "Padua" AAV5-R338L έναντι του Ανθρώπινου Παράγοντα IX AAV5 WT σε ΝΗΡ

Spronck ΕΑ, et αϊ. Ενισχυμένη Δραστηριότητα Παράγοντα IX μετά τη χορήγηση του Παράγοντα IX "Padua" AAV5-R338L έναντι του Ανθρώπινου Παράγοντα IX AAV5 WT σε ΝΗΡ. Mol Ther Methods Clin Dev. 2019, 15: 221-231.