Η BioMarin υποβάλλει εκ νέου τη θεραπεία γονιδίου Roctavian για έγκριση ΕΕ

Η BioMarin υποβάλλει εκ νέου τη θεραπεία γονιδίου Roctavian για έγκριση ΕΕ

Αιμορροφιλία Νέα σήμερα