Πρόοδοι στη γονιδιακή θεραπεία για αιμορροφιλία

Βασικά ζητήματα:
Πρόοδοι στη γονιδιακή θεραπεία για αιμορροφιλία

Ηχογραφήθηκε ζωντανά ως Δορυφορικό Συμπόσιο Παρασκευής πριν από την 62η Ετήσια Συνάντηση και Έκθεση ASH

Αφού ολοκληρωθεί κάθε βίντεο, μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα για να ανοίξετε το επόμενο

εισαγωγές

Παρουσίαση: Glenn F. Pierce, MD, PhD