Fremskridt og udfordringer for hæmofili genterapi

Fremskridt og udfordringer for hæmofili genterapi

Batty P, Lillicrap D. Fremskridt og udfordringer til hæmofili-genterapi.
Human molekylær genetik. 2019; 28: R95-R101.