HTC-beredskab: et globalt perspektiv
HTC-beredskab: et tværfagligt perspektiv
Fortolkning af vektordoser i kliniske forsøg med hæmofili genterapi
Hemofili-genterapi hos patienter med historie af hæmmere
Laboratoriemåling af Hemophilia-genterapiprodukter / faktoraktivitet
Langtidsovervågning efter hæmofili genterapi