Gweithgaredd hFIX therapiwtig a Gyflawnwyd ar ôl Triniaeth AAV5-hFIX Sengl mewn Cleifion Hemoffilia B a NHPs gyda NABs Gwrth-AAV5 sy'n bodoli eisoes
Gorfywiogrwydd Ffactor IX Padua (R338L) Yn dibynnu ar Weithgaredd Cofactor Ffactor VIIIa
Effaith Imiwnedd sy'n Bodoli eisoes ar Ffarmacodynameg anghlinigol Therapi Gene yn Seiliedig ar AAV5
Mae ISTH yn Cyhoeddi Lansio Menter Addysg Fyd-eang Newydd mewn Therapi Gene ar gyfer Hemoffilia