Effaith Imiwnedd sy'n Bodoli eisoes ar Ffarmacodynameg anghlinigol Therapi Gene yn Seiliedig ar AAV5
Mae ISTH yn Cyhoeddi Lansio Menter Addysg Fyd-eang Newydd mewn Therapi Gene ar gyfer Hemoffilia
Gorfywiogrwydd Ffactor IX Padua (R338L) Yn dibynnu ar Weithgaredd Cofactor Ffactor VIIIa
Sut i Drafod Therapi Gene ar gyfer Haemoffilia? Persbectif Claf a Meddyg