Effeithlonrwydd a Diogelwch Etranacogene Dezaparvovec mewn Oedolion â Hemoffilia B Difrifol neu Gymedrol-ddifrifol: Data Cyntaf O'r Treial Therapi Gene Gobaith-B Cam 3
Uchafbwyntiau O 14eg Cyngres Flynyddol EAHAD

Effeithlonrwydd a Diogelwch Etranacogene Dezaparvovec mewn Oedolion â Hemoffilia B Difrifol neu Gymedrol-ddifrifol: Data Cyntaf O'r Treial Therapi Gene Gobaith-B Cam 3

Steven W Pipe, MD1, Michael Recht, MD, PhD2, Nigel S Allwedd, MBChB3, Frank WG Leebeek, MD4, Giancarlo Castaman, MD5, Susan U Lattimore, RN6, Paul van der Valk, MD6, Kathelijne Peerlinck, MD, PhD7, Michael Coppens, MD, PhD8, Niamh O'Connell, MB PhD9, K. John Pasi, MBChB, PhD10, Peter Kampmann, MD11, Karina Meijer, MD, PhD.12, Annette von Drygalski, MD, PharmD13, Guy Young, MD14, Cedric Hermans, MD15, Jan Astermark, MD, PhD16, Robert Klamroth, MD, PhD17, Richard S Lemons, MD, PhD18, Nathan Visweshwar, MD19, Shelley Crary, MD20, Rashid Kazmi, MBBS21, Emily Symington, MBChB22, Miguel A Escobar, MD23, Esteban Gomez, MD24, Rebecca Kruse-Jarres, MD, MPH25, Adam Kotowski, MD26, Doris Quon, MD, PhD27, Michael Wang, MD28, Allison P Wheeler, MD29, Eileen K Sawyer, PhD30, Stephanie Verweij30, Valerie Colletta, MSc30, Naghmana Bajwa, MD, Robert Gut, MD, PD30, Wolfgang Miesbach, MD, PhD31

1Prifysgol Michigan, Ann Arbor, MI, UDA

2Prifysgol Iechyd a Gwyddoniaeth Oregon, Portland, NEU, UDA

3Prifysgol Gogledd Carolina, Chapel Hill, NC, UDA

4Erasmus MC, Canolfan Feddygol y Brifysgol, Rotterdam, Yr Iseldiroedd

5Canolfan Anhwylderau Gwaedu a Cheulo, Ysbyty Prifysgol Careggi, Fflorens, yr Eidal

6Universitair Medisch Centrum Utrecht, Yr Iseldiroedd

7Adran Meddygaeth Fasgwlaidd a Haemostasis a Chanolfan Haemoffilia, Ysbytai Prifysgol Leuven, Leuven, Gwlad Belg

8Adran Meddygaeth Fasgwlaidd, Gwyddorau Cardiofasgwlaidd Amsterdam, Canolfannau Meddygol Prifysgol Amsterdam, Prifysgol Amsterdam, Amsterdam, Yr Iseldiroedd

9Y Ganolfan Geulo Genedlaethol, Ysbyty St James, Dulyn, Iwerddon

10Canolfan Haemoffilia Brenhinol Llundain, Barts ac Ysgol Meddygaeth a Deintyddiaeth Llundain, Llundain, y DU

11Rigshospitalet, Copenhagen, Denmarc

12Canolfan Feddygol Prifysgol Groningen, Groningen, Yr Iseldiroedd

13Prifysgol California San Diego, La Jolla, CA, UDA

14Ysbyty Plant Los Angeles, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Southern California Keck, Los Angeles, CA, UDA

15Cliniques Universitaires Saint - Luc, Université Catholique de Louvain, Brwsel, Gwlad Belg

16Ysbyty Prifysgol Skåne, Malmö

17Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Berlin, yr Almaen

18Prifysgol Utah, Salt Lake City, UT, UDA

19Prifysgol De Florida, Tampa, FL, UDA

20Prifysgol Arkansas ar gyfer Gwyddorau Meddygol, AR, UDA

21Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbyty Athrofaol Southampton; Southampton, DU

22Prifysgol Caergrawnt - Ysbyty Addenbrooke, Caergrawnt, y DU

23Canolfan Gwyddor Iechyd Prifysgol Texas yn Houston, Houston, TX, UDA

24Ysbyty Plant Phoenix, Phoenix UDA

25Bloodworks Northwest, Seattle, WA

26WNY BloodCare, NY, UDA

27Ysbyty Orthopedig Los Angeles, Canolfan Triniaeth Hemoffilia Orthopedig, Los Angeles, CA, UDA

28Canolfan Hemoffilia a Thrombosis Prifysgol Colorado, Campws Meddygol Anschutz, Aurora, CO

29Canolfan Feddygol Prifysgol Vanderbilt, Nashville, TN, UDA

30uniQure BV, Amsterdam, Yr Iseldiroedd / uniQure Inc. Lexington, MA, UDA

31Ysbyty Athrofaol Frankfurt, Frankfurt, yr Almaen

Pwyntiau Data Allweddol

Mynegiant FIX

Mae'r ffigur hwn yn dangos 1 o 3 diweddbwynt cyd-gynradd yr astudiaeth, gweithgaredd FIX cymedrig a chanolrifol ar gyfer yr holl gyfranogwyr ar 26 wythnos ar ôl dosio gyda 2 × 1013 gc / kg (N = 54). Roedd mynegiant FIX yn gadarn erbyn 3 wythnos ar ôl dosio ac yn sefydlog erbyn wythnos 26, gyda chymedr o 37.2%.

delwedd

Oherwydd nad oedd yr astudiaeth hon yn eithrio cyfranogwyr â niwtraleiddio gwrthgyrff (NAbs) i AAV, roedd yn bosibl gwerthuso canlyniadau ar gyfer cydberthynas rhwng NAbs a gweithgaredd FIX. Yr echelin fertigol yw gweithgaredd FIX wythnos 26 a arsylwyd gan y rhai a dderbyniodd ddogn llawn o fector. Cafodd cleifion â NAbs anghanfyddadwy eu plotio yn 7 ar yr echel lorweddol (sef trothwy'r assay). Mae'r echel lorweddol yn dangos titers y cyfranogwyr eraill dros ystod hyd at 678. Roedd un cyfranogwr nad oedd yn cyfateb â titer> 3200, nad yw'n cael ei ddangos ar y raddfa graffig hon. Ni welwyd cydberthynas rhwng NAbs a oedd yn bodoli eisoes â gweithgaredd FIX hyd at deitl 678.

CYNNWYS CYSYLLTIEDIG

delwedd

Please enable the javascript to submit this form

Gyda chefnogaeth grantiau addysgol gan Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics, ac uniQure, Inc.

SSL hanfodol