Data Cyntaf O'r Treial Therapi Gene HOPE-B Cam 3: Effeithlonrwydd a Diogelwch Etranacogene Dezaparvovec (amrywiad AAV5-Padua hFIX; AMT-061) mewn Oedolion sydd â Hemoffilia B Difrifol neu Gymedrol-Difrifol B Wedi'i Drin Waeth bynnag Niwtraliad Gwrth-Capsid Cyn-Bresennol
Uchafbwyntiau O'r 62ain Cyfarfod Blynyddol ac Arddangosiad ASH

Data Cyntaf O'r Treial Therapi Gene HOPE-B Cam 3: Effeithlonrwydd a Diogelwch Etranacogene Dezaparvovec (amrywiad AAV5-Padua hFIX; AMT-061) mewn Oedolion sydd â Hemoffilia B Difrifol neu Gymedrol-Difrifol B a Drinir Beth bynnag fo Niwtraliad Gwrth-Capsid Cyn-Bresennol Gwrthgyrff

Steven W. Pipe, MD1, Michael Recht, MD, PhD2, Nigel S. Allwedd, MD3, Frank WG Leebeek, MD, PhD4, Giancarlo Castaman, MD5, Susan U. Lattimore, RN6, Paul Van Der Valk7,8,9, Kathelijne Peerlinck, MD, PhD10, Michael Coppens, MD11, Niamh O'Connell, MD, PhD12, John Pasi, MB, ChB, PhD, FRCP, FRCPath, FRCPCH13, Peter Kampmann, MD14, Karina Meijer, MD, PhD15, Annette von Drygalski, MD, PharmD16, Guy Young, MD17, Cedric Hermans, MD, MRCP, PhD18, Jan Astermark, MD, PhD19,20, Robert Klamroth, MD, PhD21, Richard S. Lemons, MD22, Nathan Visweshwar, MD23, Shelley Crary, MD, MS24, Rashid Kazmi, MBBS25, Emily Symington26, Miguel A. Escobar, MD27, Esteban Gomez, MD28, Rebecca Kruse-Jarres, MD29, Adam Kotowski, MD30, Doris Quon, MD, PhD31, Michael Wang, MD32, Allison P. Wheeler, MD33, Eileen K Sawyer, PhD34, Stephanie Verweij, BSc35, Valerie Colletta, MSc36, Naghmana Bajma, MD37, Robert Gut, MD, PhD36 a Wolfgang A. Miesbach, MD, PhD38

1Prifysgol Michigan, Ann Arbor, MI

2Prifysgol Iechyd a Gwyddoniaeth Oregon, Portland, NEU

3Prifysgol Gogledd Carolina, Chapel Hill, NC

4Erasmus MC, Canolfan Feddygol y Brifysgol Rotterdam, Rotterdam, Yr Iseldiroedd

5Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Florence, yr Eidal

6Prifysgol Iechyd a Gwyddoniaeth Oregon, Portland

7Canolfan Feddygol Vrije Universiteit, Amsterdam, NLD

8Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht, Yr Iseldiroedd

9Van Creveldkliniek, Canolfan Feddygol y Brifysgol Utrecht, Utrecht, Yr Iseldiroedd

10Adran Meddygaeth Fasgwlaidd a Haemostasis a Chanolfan Haemoffilia, Ysbytai Prifysgol Leuven, Leuven, Gwlad Belg

11Canolfannau Meddygol Prifysgol Amsterdam, Prifysgol Amsterdam, Amsterdam, Yr Iseldiroedd

12Y Ganolfan Geulo Genedlaethol, Ysbyty St James, Dulyn, Iwerddon

13Canolfan Haemoffilia Brenhinol Llundain, Barts ac Ysgol Meddygaeth a Deintyddiaeth Llundain, Llundain, y Deyrnas Unedig

14Rigshospitalet, Copenhagen, Denmarc

15Canolfan Feddygol Prifysgol Groningen, Groningen, Yr Iseldiroedd

16Prifysgol California San Diego, La Jolla, CA.

17Ysgol Feddygaeth Prifysgol Southern California Keck, Ysbyty Plant Los Angeles, Los Angeles, CA.

18Cliniques Universitaires Saint-Luc, Universite Catholique de Louvain, Brwsel, Gwlad Belg

19Adran Meddygaeth Drosiadol-Ceuliad Clinigol, Prifysgol Lund, Malmo, Sweden

20Ysbyty Prifysgol Skane, Malmo, Sweden

21Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Berlin, yr Almaen

22Prifysgol Utah, Salt Lake City, UT

23Prifysgol De Florida, Tampa, FL

24Prifysgol Arkansas ar gyfer Gwyddorau Meddygol, Little Rock, AR

25Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbyty Prifysgol Southampton, Southampton, y Deyrnas Unedig

26Prifysgol Caergrawnt - Ysbyty Addenbrooke, Caergrawnt, y Deyrnas Unedig

27Canolfan Gwyddor Iechyd Prifysgol Texas yn Houston, Houston, TX

28Ysbyty Plant Phoenix, Phoenix, AZ

29Bloodworks Northwest, Seattle, WA

30Canolfan Hemophilia yng Ngorllewin Efrog Newydd, Efrog Newydd

31Ysbyty Orthopedig Los Angeles, Canolfan Triniaeth Hemoffilia Orthopedig, Los Angeles, CA.

32Campws Meddygol Anschutz, Prifysgol Colorado, Ysgol Feddygaeth, Canolfan Hemoffilia a Thrombosis, Aurora, CO

33Canolfan Feddygol Prifysgol Vanderbilt, Nashville, TN

34uniQure Inc, Lexington, MA

35uniQure, Lexington, MA

36uniQure Inc, Lexington, MA

37Uniqure Inc, Lexington, MA

38Ysbyty Athrofaol Frankfurt, Frankfurt, yr Almaen

Pwyntiau Data Allweddol

delwedd

Dyluniwyd treial clinigol cam 3 HOPE-B ar gyfer AMT-061 (etranacogene dezaparvovec) fel astudiaeth braich sengl, label agored. Cafodd dos sengl o AAV5-Padua hFIX ei drwytho mewn 54 o gyfranogwyr ar ddogn o 2x1013 gc / kg. Y prif bwyntiau terfynol oedd gweithgaredd FIX yn 26 a 52 wythnos ar ôl trwytho, ac ABR ar 52 wythnos o'i gymharu â arwain i mewn. Mae hyd y gwaith dilynol wedi'i drefnu am 5 mlynedd. Nid oedd gwrthgyrff niwtraleiddio a oedd yn bodoli eisoes i AAV5 yn faen prawf gwahardd.

delwedd

Mae'r ffigur hwn yn dangos gweithgaredd FIX cymedrig a chanolrifol yr holl gyfranogwyr hyd at 26 wythnos ar ôl dosio (N = 54), ac ar gyfer cyfranogwyr sydd â gwaith dilynol y tu hwnt i 26 wythnos (hyd at 72 wythnos). Roedd y mynegiant yn gadarn erbyn 3 wythnos ar ôl dosio ac yn mesur cymedr o 37.2% yn wythnos 26. Mae gan nifer o gyfranogwyr arsylwadau ymhell y tu hwnt i'r pwynt terfyn cyd-gynradd 6 mis heb unrhyw dystiolaeth o ddirywiad gweithgaredd FIX yn y cyfnod dilynol .

delwedd

Mae'r tabl hwn yn cymharu gwaedu ar gyfer yr holl gyfranogwyr yn ystod y 6 mis cyntaf ar ôl trwytho i'r cyfnod arwain 6 mis. Gostyngodd cyfanswm y gwaedu 83% a gostyngodd gwaedu wedi'i drin 91%. Cynyddodd cleifion â 0 gwaedu o 30% yn y cyfnod arwain i mewn i 72% yn y cyfnod ôl-ddosio 6 mis.

CYNNWYS CYSYLLTIEDIG

delwedd

Please enable the javascript to submit this form

Gyda chefnogaeth grantiau addysgol gan Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics, ac uniQure, Inc.

SSL hanfodol