Bywgraffiad

Claire McLintock, MBChB, FRACP, FRCPA

Claire McLintock, MBChB, FRACP, FRCPA
Ysbyty Dinas Auckland - Auckland, Seland Newydd

Mae Claire McLintock, MBChB, FRACP, FRCPA yn feddyg obstetreg a haematolegydd yn Iechyd Menywod Cenedlaethol, Ysbyty Dinas Auckland lle mae hi'n Gyfarwyddwr Clinigol Gwasanaethau Mamolaeth Rhanbarthol gan gynnwys meddygaeth obstetreg a meddygaeth ffetws mamol. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn problemau haematolegol mewn beichiogrwydd, gyda diddordebau penodol mewn thrombocytopenia, preeclampsia, morbidrwydd a marwolaethau mamau, gwaedlif obstetreg a rheoli gwrthgeulydd mewn menywod beichiog sydd â falfiau mecanyddol ar y galon.

Mae Claire ar Gyngor y Gymdeithas Ryngwladol ar Thrombosis a Haemostasis (ISTH) ac mae'n is-gadeirydd y Pwyllgor Addysg ac Allgymorth ac yn Gadeirydd yr Is-bwyllgor Aelodaeth a Chyfathrebu. Mae hi'n aelod o'r Pwyllgor Llywio ar gyfer Diwrnod Thrombosis y Byd ISTH.

Mae Claire yn mwynhau dysgu ac yn gyd-awdur llawer o gyhoeddiadau a phenodau llyfrau a adolygir gan gymheiriaid yn ei maes ymarfer.