Am ISTH

Logo ISTH

Wedi'i sefydlu yn 1969, y ISTH yw'r sefydliad dielw blaenllaw ledled y byd sy'n ymroddedig i hyrwyddo dealltwriaeth, atal, diagnosis a thriniaeth anhwylderau thrombotig a gwaedu. Sefydliad aelodaeth proffesiynol rhyngwladol yw ISTH gyda mwy na 5,000 o glinigwyr, ymchwilwyr ac addysgwyr yn gweithio gyda'i gilydd i wella bywydau cleifion mewn mwy na 100 o wledydd ledled y byd. Ymhlith ei weithgareddau a'i fentrau uchel eu parch mae rhaglenni addysg a safoni, gweithgareddau ymchwil, therapi celloedd a genynnau, cyngresau blynyddol, cyhoeddiadau a adolygir gan gymheiriaid, pwyllgorau arbenigol a rhaglenni ymwybyddiaeth. Ewch i ISTH ar-lein yn www.isth.org.