Zkouška fáze I / II SPK-8011: Stabilní a trvalá exprese FVIII po dobu> 2 let s významnými zlepšeními ABR v počátečních dávkových kohortách po přenosu genu FVIII zprostředkovaného AAV pro hemofilii A
Přednosti z virtuálního kongresu ISTH 2020

Zkouška fáze I / II SPK-8011: Stabilní a trvalá exprese FVIII po dobu> 2 let s významnými zlepšeními ABR v počátečních dávkových kohortách po přenosu genu FVIII zprostředkovaného AAV pro hemofilii A

L. George1,2, E. Eyster3M. Ragni4S. Sullivan5Samelson-Jones1,2, M. Evans3A. MacDougall6, M. Curran6Tompkins6K. Wachtel6, D. Takefman6K. Reape6F. Mingozzi6, P. Monahan6, X. Anguela6K. Vysoká6

1Dětská nemocnice ve Filadelfii, Philadelphia, Spojené státy americké

2Perelmanova lékařská fakulta na University of Pennsylvania, Philadelphia, Spojené státy americké

3Pennsylvania State University Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, Spojené státy americké

4University of Pittsburgh Medical Center a Hemophilia Center of Western Pennsylvania, Department of Medicine, Pittsburgh, United States

5Mississippi centrum pro pokročilé lékařství, Madison, Spojené státy americké

6Spark Therapeutics, Philadelphia, Spojené státy americké

Klíčové datové body

Studie fáze 1/2 určená pro SPK-8011 zahrnovala pacienty infikované 1 ze 3 dávek vektoru: 5 x 1011 vg / kg (5e11, n = 2), 1x1012 vg / kg (1e12, n = 3) a 2x1012 vg / kg (2e12, n = 9). Vhodnými pacienty byli dospělí muži se střední (n = 1) až těžkou (n = 13) hemofilií A (FVIII: C ≤ 2%), nízkými až nedetekovatelnými hladinami neutralizujících protilátek proti kapsidě LK03 a expozicí faktoru po dobu> 150 dnů s žádná historie inhibitorů. Pacienti byli pečlivě sledováni po dobu 1 roku, přičemž dlouhodobé sledování bylo plánováno až na 4 roky.

Ze 14 pacientů infikovaných SPK-8011 si 2 pacienti infikovaní nejvyšší dávkou (2e12) nezachovali stabilní expresi FVIII. 12 pacientů se stabilní expresí prokázalo 91% snížení krvácivých příhod a 96% snížení využití faktoru (není ukázáno).

Na základě jednostupňového testu byla exprese FVIII u pacientů v kohortě nízké dávky (5e11, účastníci 1 a 2 v grafu) a kohortě střední dávky (1e12, účastníci 3-5 v grafu) dlouhodobě mezi 5% a 25% - doba trvání sledování 2 až 3.3 roku.

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Podporováno vzdělávacími granty od společností Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics a uniQure, Inc.

Základní SSL