Klinické pokroky v genové terapii Aktualizace klinických testů genové terapie u hemofilie

Klinické pokroky v genové terapii Aktualizace klinických testů genové terapie u hemofilie

Hemofilie (07. 08. 19). Peyvandi, Flora; Garagiola, Isabella

Italští kliničtí vědci zkoumají různé klinické pokroky pomocí genové terapie pro léčbu hemofilie A a B. Poté, co zvířecí modely v 1990. letech ukázaly, že vektory adeno-asociovaného viru (AAV) vykazovaly účinnou expresi faktoru IX (FIX), vědci poznamenávají, že první klinická studie s pacienty s hemofilií B dokumentovala terapeutické hladiny FIX, ačkoli účinek trval pouze několik týdnů. Se zlepšením ve vektorovém designu se cirkulující hladiny FIX po delší dobu zvýšily na 2% -5%. V novějším vývoji byli vyšetřovatelé schopni zlepšit expresi FIX na více než 30% vložením varianty Padua FIX do cDNA F9. To vedlo k přerušení infúze a ke snížení krvácení. U hemofilie A se u pacientů léčených vektorem AAV obsahujícím cDNA F8 s deletovanou F3 s B-doménou vidělo, že exprese transgenu trvala 52.3 roky a cirkulující hladiny aktivity FVIII XNUMX%. Zvýšené jaterní enzymy byly hlášeny u některých pacientů v klinických studiích s AAV-jaterní řízenou genovou terapií pro hemofilii A a B. Zatímco léčba steroidy vyřešila problém u velké skupiny pacientů, vědci poznamenávají, že patofyziologický mechanismus za jaterní toxicitu je stále není jasné a je předmětem probíhajícího vyšetřování.

Web Link