Génová terapie nového adeno asociovaného viru (AAV) (FLT180a) dosahuje u pacientů se závažnou hemofilií B (HB) normální úrovně aktivity FIX (studie B-AMAZE)
Přednosti z virtuálního kongresu ISTH 2020

Génová terapie nového adeno asociovaného viru (AAV) (FLT180a) dosahuje u pacientů se závažnou hemofilií B (HB) normální úrovně aktivity FIX (studie B-AMAZE)

P. Chowdary1,2, S. Shapiro3, M. Makris4G. Evans5, S. Boyce6K. Talks7, G. Dolan8, U. Reiss9, M. Phillips1, A. Riddell1, MR Peralta1, M. Quaye2, E. Tuddenham1, J. Krop10, G. Krátké11, S. Karll, A. Smith11, A. Nathwani11,2

1Centrum hemofilie a trombózy Katharine Dormandy, Royal Free Hospital NHS Foundation Trust, Londýn, Velká Británie

2University College London, Londýn, Velká Británie

3Oxford Haemophilia & Thrombosis Center a Oxford NIHR BRC, Oxford, Velká Británie

4University of Sheffield, Sheffield, Velká Británie

5Nemocnice Kent & Canterbury, Canterbury, Velká Británie

6University Hospital Southampton, Southampton, Velká Británie

7Newcastle Haemophilia Comprehensive Care Center, Newcastle, Velká Británie

8Guy's & St Thomas 'NHS Foundation Trust, Londýn, Velká Británie

9Dětská výzkumná nemocnice St Jude, Memphis, Spojené státy americké

10Freeline, Boston, Spojené státy americké

11Freeline, Stevenage, Velká Británie

Klíčové datové body

Tento obrázek shrnuje složení vektoru FLT180a (levý panel) a in vitro transdukční účinnost kapsidu AAVS3 (pravý panel). Vektor se skládá z racionálně navrženého syntetického lidského jaterního tropického kapsidu (AAVS3), silného jaterního specifického promotoru s optimalizovanými introny a kodonově optimalizované varianty Padovy genu FIX. V primární buněčné kultuře hepatocytů kapsid AAVS3 vykazuje účinnost transdukce, která je čtyřikrát větší než další nejúčinnější kapsida AAV4.

Hlavním cílem studie FLT180a fáze 1/2 bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost vektoru u pacientů se středně těžkou až těžkou hemofilií B a bez onemocnění jater nebo neutralizujících protilátek proti kapsli AAVS3. Aby se dosáhlo cílové úrovně exprese FIX 70 až 150%, byl použit adaptivní dávkovací režim (pravý panel), počínaje 2 pacienty při nejnižší dávce 4.5 x 1011 vg / kg a úprava následných dávek pro optimalizaci exprese FIX při minimalizaci rizika trombózy. 3 pacienti, kterým byla podána konečná dávka studie, 9.75 x 1011 vg / kg, dosáhly hladin FIX v normálním rozmezí.

SOUVISEJÍCÍ OBSAH