Protilátky spojené s adenovirem u britské kohorty pacientů s hemofilií

Protilátky spojené s adenovirem u britské kohorty pacientů s hemofilií

Výzkum a praxe v trombóze a hemostáze (Jaro 2019) sv. 3, No. 2, P. 261 Stanford, S .; Pink, R .; Creagh, D .; et al.

Nedávná studie zjistila, že screening pro existující imunitu by mohl být důležitý při identifikaci pacientů, u nichž je největší pravděpodobnost přínosů z genové terapie. Studie dospělé kohorty hemofilie A ve Velké Británii zahrnovala testování citrátovaných vzorků plazmy od 100 pacientů na existující aktivity proti adeno-asociovaným virům typu 5 (AAV5) a AAV typu 8 (AAV8) pomocí testů inhibice transdukce AAV a testů celkových protilátek. Podle údajů mělo 21% pacientů anti-AAV5 protilátky, zatímco 23% mělo anti-AAV8 protilátky. Navíc 25% pacientů mělo inhibitory AAV5 a 38% mělo inhibitory AAV8. V této kohortě byla celková séroprevalence v obou testech 30% proti AAV5 a 40% proti AAV8. Celkem 24% pacientů bylo séropozitivních pro oba typy AAV. Podle vědců může být klinický výzkum užitečný pro posouzení účinků již existující imunity na bezpečnost a účinnost genové terapie zprostředkované AAV.

Web Link