Víceleté sledování genové terapie AAV5-hFVIII-SQ pro hemofilii A

Víceleté sledování genové terapie AAV5-hFVIII-SQ pro hemofilii A

Pasi KJ a kol. N Engl J Med. 2020, 2. ledna; 382 (1): 29-40. doi: 10.1056 / NEJMoa1908490.