Pokrytí konference o genové terapii z Orlanda

Konferenční zpravodajství z Orlanda s odbornými rozhovory o nejnovějších pokrokech v genové terapii.

Pokrytí konference - živě z Orlanda 2019

Poslední aktualizace klinických hodnocení genové terapie u hemofilie B
Údaje o dlouhodobé bezpečnosti a účinnosti z testů genové terapie u hemofilie poskytují optimismus
Dlouhodobá exprese AAV zprostředkovaných přenosů genů FVIII a integrace vektorů v hemofilii
Nové přístupy k terapii hemofilie v předklinickém vývoji
Preexistování protilátek proti AAV a důsledky pro terapii hemofilií
Budoucnost genové terapie hemofilie
Příprava na schválení genové terapie pro hemofilii