Steven W. Pipe, MD
Hlavní body z kongresu ISTH 2021

Evoluce vektorové genové terapie AAV probíhá u hemofilie. Budou jedinečné vlastnosti BAY 2599023 řešit mimořádné potřeby?

SW potrubí1C. Hay2, J. Sheehan3, T. Lissitchkov4, M. Coppens5, H. Eichler6, S. Weigmann7, F. Ferrante8

1University of Michigan, Ann Arbor, Spojené státy americké

2Hematologické oddělení Manchester University, Manchester, Velká Británie

3University of Wisconsin – Madison, Madison, Spojené státy americké

4Národní specializovaná nemocnice pro aktivní léčbu hematologických nemocí, Sofie, Bulharsko

5Amsterdam University Medical Centers, University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemsko

6Ústav klinické hemostaseologie a transfuzní medicíny, Sárská univerzita, Homburg, Německo

7Bayer, Wuppertal, Německo

8Bayer, Basilej, Švýcarsko

Klíčové datové body

Návrh studie fáze 1/2

Kritéria pro zařazení, kohortové dávkování a koncové body studie pro probíhající studii fáze 1/2 BAY2599023 pro zjištění dávky. Muži se závažnou hemofilií A, bez známé anamnézy inhibitoru FVIII, titrem neutralizačních protilátek AAVhu37 ≤ 5 a> 150 dnů expozice produktům FVIII byli postupně zařazeni do tří kohort dávek, aby dostali jedinou intravenózní infuzi BAY2599023, s nejméně dvěma pacienty na úroveň dávky (pacienti, kteří mají být zařazeni do kohorty 4, dostanou 4 × 1013 kopie genu/kg).

Exprese faktoru FVIII po infuzi BAY2599023

Hladiny exprese FVIII po transgenní infuzi s prvními 3 dávkami u celkem 8 pacientů. Po ukončení dat, 21. května 2021, byly k dispozici chromogenní hladiny FVIII s deletovanou B doménou po dobu v rozmezí od 12 týdnů pro pacienta 8 do 100 týdnů pro pacienta 2. Odpověď na dávku byla pozorována od kohorty 1 do kohorty 3, s trvalými hladinami FVIII dosaženými po dobu až> 23 měsíců. Žádný z pacientů nehlásil spontánní krvácení nebo jiné krvácení vyžadující léčbu, jakmile bylo dosaženo ochranných hladin FVIII> 11 IU/dl.

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Interaktivní webináře
Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Podporováno vzdělávacími granty společností Bayer, BioMarin, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Shire, Spark Therapeutics a uniQure, Inc.

Základní SSL