Životopis

David Lillicrap, MD, FRCPC

David Lillicrap, MD, FRCPC
Queen's University - Kingston, Kanada

David Lillicrap, MD, FRCPC, je profesorem na katedře patologie a molekulární medicíny na Queen's University v Kingstonu v Kanadě. Je příjemcem Senior Canada Research Chair v Molecular Hemostasis. V roce 2013 byl zvolen do Společnosti Královské společnosti Kanady. Dr. Lillicrap je členem Světové federace lékařské poradní rady pro hemofilii (WFH) a bývalým předsedou výzkumného výboru WFH. Je minulým předsedou vědecké a normalizační komise Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázi (ISTH) a je současným členem Rady ISTH. V letech 2008–2014 působil jako přidružený redaktor krve a v současné době je šéfredaktorem časopisu Journal of Thrombosis and Haemostasis. Zájmy Dr. Lillicrap se soustředí na molekulární aspekty hemostatického systému se zvláštním důrazem na potenciál molekulární genetiky a molekulární biologie při řešení otázek souvisejících s patologickou hemostázou. Hlavním zaměřením jeho výzkumné skupiny je výzkum imunitní odpovědi na FVIII, vývoj a hodnocení nových terapií hemofilie A a charakterizace biologie a patobiologie von Willebrandova faktoru.