Nedávný pokrok ve vývoji AMT-061 (Etranacogene Dezaparvovec) u osob se závažnou nebo středně těžkou hemofilií B

Nedávný pokrok ve vývoji AMT-061 (Etranacogene Dezaparvovec) u osob se závažnou nebo středně těžkou hemofilií B
Přednosti z virtuálního summitu WFH 2020

Nedávný pokrok ve vývoji AMT-061 (Etranacogene Dezaparvovec) u osob se závažnou nebo středně těžkou hemofilií B

Steven W. Pipe,1 Wolfgang Miesbach,2 Annette von Drygalski,3 Adam Giermasz,4 Karina Meijerová,5 Michiel Coppens,6 Peter Kampmann,7 Robert Klamroth,8 Roger Schutgens,9 Nigel S.Key,10 Susan Lattimore,11 Michael Recht,12 Esteban Gomez,13 Giancarlo Castaman,14 Eileen K. Sawyerová,12 Robert Gut,12 Frank WG Leebeek15

1University of Michigan, Ann Arbor, USA

2Fakultní nemocnice Frankfurt, Frankfurt, Německo

3Kalifornská univerzita v San Diegu, San Diego, USA

4Kalifornská univerzita Davis, Sacramento, USA

5University Medical Center Groningen, Groningen, Nizozemsko

6Akademické lékařské centrum, Amsterdam, Nizozemsko

7Rigshospitalet, Kodaň, Dánsko

8Vivantes Klinikum, Berlín, Německo

9University Medical Center, Utrecht, Nizozemsko

10University of North Carolina, Chapel Hill, USA

11Oregonská zdravotnická a vědecká univerzita, Portland, USA

12uniQure biopharma BV, Lexington, MA, USA

13Dětská nemocnice Phoenix, Phoenix USA

14Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Florencie, Itálie

15Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Nizozemsko

Klíčové datové body

Tento diagram shrnuje návrh pro studie testující jak AMT-060, tak AMT-061 (etranacogene dezaparvovec). Obě studie zahrnovaly muže s hladinami hemofilie B a FIX ≤ 2%. Klinická závažnost byla založena na profylaxi FIX nebo ≥ 4 krvácení / rok nebo hemofilické artropatie. Přestože přítomnost AAV5 NAbs byla vylučovacím kritériem pro studie AMT-060, bylo zjištěno, že 3 účastníci kohorty s nízkou dávkou měli detekovatelné titry před zahájením dávkování, aniž by to mělo dopad na bezpečnost nebo účinnost. V důsledku toho nebyla přítomnost AAV5 NAbs vylučovacím kritériem pro zkoušky AMT-061. AMT-060 byl testován ve 2 dávkách a AMT-061 byl testován ve vyšších z 2 dávek.

Pacienti v kohortách s nízkou a vysokou dávkou vykazovali na dávce závislé, trvalé zvýšení exprese FIX po dobu až 4 let, s průměrem 5% pro skupinu s nízkou dávkou a 7.5% pro skupinu s vysokou dávkou. Pacienti také prokázali trvalé snížení používání FIX. Z 9 účastníků, kteří při vstupu do studie používali profylaxi FIX, bylo 8 při poslední kontrole bez profylaxe FIX.

Pacienti léčení jednou infuzí AMT-061 prokázali trvalé zvyšování hladin aktivity FIX po dobu 52 týdnů. Průměrná úroveň aktivity FIX pro 3 účastníky po 1 roce sledování byla ve funkčně léčebném rozmezí 41%. Všichni 3 účastníci také zažili snížení používání FIX a přerušili rutinní používání profylaxe.

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Podporováno vzdělávacími granty od společností Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics a uniQure, Inc.

Základní SSL