První údaje ze studie fáze 3 s genovou terapií HOPE-B: Účinnost a bezpečnost etranakogenu Dezaparvovec (varianta hAVIX AAV5-Padua; AMT-061) u dospělých s těžkou nebo středně těžkou hemofilií B léčených bez ohledu na již existující antikapsidovou neutralizaci.
To nejdůležitější z 62. výročního zasedání a expozice ASH

První údaje ze studie fáze 3 s genovou terapií HOPE-B: Účinnost a bezpečnost etranakogenu Dezaparvovec (varianta hFIX AAV5-Padua; AMT-061) u dospělých s těžkou nebo středně těžkou hemofilií B léčených bez ohledu na již existující neutralizaci proti kapsidám Protilátky

Steven W. Pipe, MD1, MUDr. Michael Recht, PhD2, Nigel S. Key, MD3, Frank WG Leebeek, MD, PhD4Giancarlo Castaman, MD5, Susan U. Lattimore, RN6Paul Van Der Valk7,8,9, MUDr. Kathelijne Peerlinck, PhD10, Michiel Coppens, MD11, Niamh O'Connell, MD, PhD12, John Pasi, MB, ChB, PhD, FRCP, FRCPath, FRCPCH13, MUDr. Peter Kampmann14, MUDr. Karina Meijer, PhD15, Annette von Drygalski, MD, PharmD16Guy Young, MD17Cedric Hermans, MD, MRCP, PhD18Jan Astermark, MD, PhD19,20, MUDr. Robert Klamroth, PhD21Richard S.Lemons, MD22, Nathan Visweshwar, MD23, Shelley Crary, MD, MS24Rashid Kazmi, MBBS25"Emily Symington."26Miguel A. Escobar, MD27Esteban Gomez, MD28Rebecca Kruse-Jarres, MD29, MUDr. Adam Kotowski30Doris Quon, MD, PhD31, Michael Wang, MD32Allison P. Wheeler, MD33, Eileen K Sawyer, PhD34Stephanie Verweij, BSc35, Valerie Colletta, MSc36, MUDr. Naghmana Bajma37, MUDr. Robert Gut, PhD36 a Wolfgang A. Miesbach, MD, PhD38

1University of Michigan, Ann Arbor, MI

2Oregonská univerzita pro zdraví a vědu, Portland, OR

3University of North Carolina, Chapel Hill, NC

4Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam, Rotterdam, Nizozemsko

5Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Florencie, Itálie

6Oregonská univerzita pro zdraví a vědu, Portland

7Lékařské centrum Vrije Universiteit, Amsterdam, NLD

8Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht, Nizozemsko

9Van Creveldkliniek, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Nizozemsko

10Oddělení vaskulární medicíny a hemostázy a centrum hemofilie, Fakultní nemocnice v Lovani, Lovaň, Belgie

11Amsterdam University Medical Centers, University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemsko

12Národní koagulační centrum, St James Hospital, Dublin, Irsko

13Royal London Haemophilia Centre, Barts and the London School of Medicine and Dentistry, London, Velká Británie

14Rigshospitalet, Kodaň, Dánsko

15University Medical Center Groningen, Groningen, Nizozemsko

16University of California San Diego, La Jolla, CA.

17Lékařská fakulta University of Southern California Keck, dětská nemocnice Los Angeles, Los Angeles, CA.

18Cliniques Universitaires Saint-Luc, Universite Catholique de Louvain, Brusel, Belgie

19Ústav translační medicíny a klinické koagulace, Lund University, Malmö, Švédsko

20Fakultní nemocnice Skane, Malmö, Švédsko

21Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Berlín, Německo

22University of Utah, Salt Lake City, UT

23University of South Florida, Tampa, FL

24University of Arkansas pro lékařské vědy, Little Rock, AR

25University Hospital Southampton NHS Foundation Trust, Southampton, Velká Británie

26Cambridge University – Addenbrooke's Hospital, Cambridge, Velká Británie

27University of Texas Health Science Center v Houstonu, Houston, TX

28Dětská nemocnice Phoenix, Phoenix, AZ

29Bloodworks Northwest, Seattle, WA

30Hemophilia Center of Western New York, New York

31Ortopedická nemocnice v Los Angeles, Centrum pro léčbu ortopedické hemofilie, Los Angeles, CA

32Kampus Anschutz Medical, University of Colorado, School of Medicine, Hemophilia and Thrombosis Center, Aurora, CO

33Lékařské centrum Vanderbilt University, Nashville, TN

34uniQure Inc, Lexington, MA

35uniQure, Lexington, MA

36uniQure Inc, Lexington, MA

37Uniqure Inc, Lexington, MA

38Fakultní nemocnice Frankfurt, Frankfurt, Německo

Klíčové datové body

Obraz

Klinická studie HOPE-B fáze 3 pro AMT-061 (etranakogen dezaparvovec) byla navržena jako otevřená studie s jedním ramenem. Jediná dávka hAVIX AAV5-Padua byla infundována 54 účastníkům v dávce 2x1013 gc / kg. Primárními cílovými parametry byla aktivita FIX 26 a 52 týdnů po infuzi a ABR po 52 týdnech ve srovnání s úvodem. Doba sledování je naplánována na 5 let. Již existující neutralizační protilátky proti AAV5 nebyly vylučovacím kritériem.

Obraz

Tento obrázek ukazuje střední a střední aktivitu FIX u všech účastníků do 26 týdnů po podání dávky (N = 54) a u účastníků s následným sledováním po 26 týdnech (až 72 týdnů). Exprese byla robustní 3 týdny po podání dávky a měřila průměrně 37.2% v 26. týdnu. Řada účastníků měla pozorování daleko za šestiměsíčním koprimárním koncovým bodem bez důkazu poklesu aktivity FIX v období sledování .

Obraz

Tato tabulka porovnává krvácení u všech účastníků během prvních 6 měsíců po infuzi s 6měsíčním zaváděcím obdobím. Celkové krvácení pokleslo o 83% a léčené krvácení pokleslo o 91%. Pacienti s 0 krvácením se zvýšili z 30% v úvodním období na 72% v období 6 měsíců po podání dávky.

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Podporováno vzdělávacími granty od společností Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics a uniQure, Inc.

Základní SSL