Charakterizace perzistence vektoru viru souvisejícího s adeno po dlouhodobém sledování na modelu hemofilie Pes

Paul Batty, MBBS, PhD