Analýza integrace AAV po dlouhodobém sledování v hemofilii Psi odhalují genetické důsledky korekce genu zprostředkované AAV
Nejvýznamnější události z 23. výročního zasedání ASGCT

Analýza integrace AAV po dlouhodobém sledování v hemofilii Psi odhalují genetické důsledky korekce genu zprostředkované AAV

John K. Everett1, Giang N. Nguyen2Hayley Raymondová1, Aiofe Roche1Samita Kafle2, Christian Wood2Jacob Leiby1, Elizabeth P. Merricks3, Haig H. Kazazian4, Timothy C. Nichols3Frederic D. Bushman1, Denise E. Sabatino2,5

1Oddělení mikrobiologie, Perelmanova lékařská fakulta, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

2Raymond G. Perelman Centrum pro buněčnou a molekulární léčbu, Dětská nemocnice ve Filadelfii, Philadelphia, PA

3Ústav patologie a laboratorního lékařství, University of North Carolina, Chapel Hill, NC

4Ústav genetického lékařství, Lékařská fakulta Johns Hopkins, Baltimore, MD

5Klinika pediatrie, Perelmanova lékařská fakulta, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

Klíčové datové body

Tato studie zahrnovala dlouhodobé (až 10 let) sledování 9 psů s hemofilií A léčených psí genovou terapií FVIII (cFVIII). Gen cFVIII byl dodán psům HA za použití AAV8 nebo AAV9 pomocí dvou přístupů: doručení dvěma řetězci, které společně dodávaly těžký řetězec a lehký řetězec ve 2 samostatných vektorech, nebo cFVIII s deletovanou doménou B v jediném vektoru AAV8.

Analýza počtu kopií vektorů a analýza cílového místa integrace ukázala rozšířené klony s integrovanými molekulami AAV, včetně klonu obsahujícího intaktní vektor. Žádní psi neprokázali důkaz tumorigeneze, což naznačuje, že klonální expanze a integrační události nebyly spojeny s malignitami.

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Obraz

Please enable the javascript to submit this form

Podporováno vzdělávacími granty od společností Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics a uniQure, Inc.

Základní SSL