Pokroky v genové terapii hemofilie

Klíčové úvahy:
Pokroky v genové terapii hemofilie

Nahráno živě jako páteční satelitní sympozium před 62. výročním setkáním a výstavou ASH

Po skončení každého videa přejděte na stránce dolů a otevřete další

úvody

Přednášející: Glenn F. Pierce, MD, PhD