L'impacte de la immunitat preexistent en la farmacodinàmica no clínica de la teràpia gènica basada en AAV5
ISTH anuncia el llançament d’una nova iniciativa d’educació global en teràpia gènica per a l’hemofília
Hiperactivitat del factor IX Padua (R338L) depèn de l’activitat del cofactor del factor VIIIa
Com parlar de teràpia gènica per a l’hemofília? Una perspectiva pacient i metge