Resultats de la teràpia gènica investigativa en una enorme disminució de les taxes de sagnat i ús del factor VIII, mostra de dades actualitzada

Resultats de la teràpia gènica investigativa en una enorme disminució de les taxes de sagnat i ús del factor VIII, mostra de dades actualitzada

Actualitat Hemofília Avui