Activitat millorada del factor IX després de l'administració del factor IX "Padua" AAV5-R338L, del factor IX de l'AAV5 WT, del factor humà IX dels NHPs

Activitat millorada del factor IX després de l'administració del factor IX "Padua" AAV5-R338L, del factor IX de l'AAV5 WT, del factor humà IX dels NHPs

Spronck EA, et al. Activitat millorada del factor IX després de l'administració del factor IX "Pàdua" AAV5-R338L, del factor IX de l'AAV5 WT, del factor humà IX dels NHP. Els mètodes Mol Ther Clin Dev. 2019, 15: 221, 231.